Mekik Raf Sistemi

Mekik Raf Sistemi

Yüksek Verimlilik İçin Mekik Raf Sistemi Çözümleri

Mekik (Shuttle) depo raf sistemi temel olarak Drive-In Depo Raf Sistemi ile aynı yapıdadır. Ancak forkliftlerin deporaf koridoruna girmesine gerek kalmadan "Mekik" (Shuttle) adı verilen elektirikli ve radyo kontrolü ile çalışan bir taşıyıcı ile ürünlerin rat kanalları boyunca yüklenmesini ve boşaltmasını sağlar. Yüksek yoğunluklu yarı otomatik bir depolama sistemi olan Mekik Depo Raf Sistemleri FIFO (ilk giren ilk çıkar) veya FILO (ilk giren son çıkar) prensibiyle çalışmaktadır ve depo alanında maksimum kullanımına olanak sağlamaktadır. Sistemde tüm yükleme ve boşaltma işlemleri ön koridorda yapılır. Paletlerin derinlemesine istiflenmesi ve istifiendiği yerden alınması işlemleri, operatörün uzaktan kumanda aracılığıyla gönderdiği komutiar ile sağlanır. Mekik cihazına gönderilen komutiar sırasıyla otomatik olarak gerçeklerşir. Bu sayede Drive-In sisteme göre ortalama iki kat daha hızlı çalışan sistemle her türlü istifleme aracı ile çalışmak mümkündür. Mekik cihazları elektromekanik bir yapıdadır ve gücünü aküsünden alır. Lazer okuyucuları sayesinde Drive-In sisteme göre hızlı olmasının yanı sıra güvenlik açısından da daha kullanışlıdır. Her kata farklı ürünleryerleştirilinebilir ve farklı ölçülerdeki paletler ile çalışılabilinir

Mekik Raf Sistemi