Dar Koridor Raf Sistemi

Dar Koridor Raf Sistemi

Dar Koridorlar İçin Pratik ve Şık Raf Sistemleri

Oldukça yüksek olan bu depolama sisteminde üst katlarda bile palet yüklene boşaltma işleminin yanı sıra palet üzerinden manuel sipariş hazırlama da yapılabilmektedir. Dar koridor depo raf sistemi depo alanınızın özellikle yüksekliğinden maksimum fayda sağlamak amacıyla tasarlanan çalışma koridorları daraltılarak en üst seviyede istiflemenin yapılabildiği depo raf sistemleridir. Bu sistemin tercihinde öncelikle depo zemini önemli bir faktör olup sonrasında istiflenecek malzemenin özellikleri depolama da gereken hız yoğunluğu, ürüne erişebilirlik, kullanılacak forklift tipi gibi farklı unsurlara göre hareket edilmektedir. Yükleme ve boşaltma için özel istif araçlarının kullanıldığı bu depolarda üniteler kullanılacak özel istif aracına göre 14-15 m yükseklikte yapılabilmektedir. Kullanılan özel istifleme araçları (Man-Up), koridor kenarlarına montaj yapılan klavuz rayları veya zemin içine döşenen elektronik takip sistemi aracılığıyla hareket eder. Oldukça yüksek olan bu depolarna sisteminde üst katlarda bile paket yükleme boşaltma İşlemlerinin yanı sıra, palet üzerinden manuel sipariş hazırlama da yapılabilmektedir

Dar Koridor Raf Sistemi