Üç Ayak Raf Sistemi

Üç Ayak Raf Sistemi

İşlevsel ve Estetik: Üç Ayaklı Raf Tasarımı

3 Ayak Raf Sistemleri, sırt sırta depo raf sistemlerinin bir başka uygulamasıdır. Arka arkaya 2 palet derinliğin de yükleme yapılmakta olup, bu şekilde daha az koridor kullanarak aynı alanda daha fazla depolama kapasitesi sağlanır. Görüntü olarak Double sisteme benzer ancak prensip olarak Sırt Sırta Sistemin arkasına ihtiyaca göre olan uzunluklarda 'Ara Bağlantı Profili' kullanılarak ikinci bir sıra ünite oluşturulmasıdır. Bu sayede Double sistemlerindeki gibi bir ünitede 4 ayak değil 3 ayak kullanılarak ihtiyacınıza göre derinliklerde üniteler elde edilir. 3 Ayak Sistemlerin taşıma kapasitelerine uygun ürünlerinizin olduğunda ayak profili, diagonal ve travers daha az kullanıldığından ünite maliyetinizi azaltmış olursunuz. Daha çok boyutları büyük ürünlerin ( Tabaka Sunta, uzun paletli ürünler vb. ) istiflenmesinde tercih edilmektedir. Sistemin çift derinlik olduğu için, istifleme makinelerinde teleskopik taşıyıcıya ihtiyaç duyulacaktır.

Üç Ayak Raf Sistemi

Üç Ayak Raf Sistemi

Minimalist Şıklık: Üç Ayaklı Raf Tasarımı

Üç Ayaklı Sistemlerde Tercih Edilen Başlıca İstifleme Araçları

İstif Araçları Kaldırma Yükseklikleri: Depolama sisteminin yüksekliği, depo alanının yüksekliğine, istiflenecek ürünlerin ağırlıklarına, yüksekliklerine ve buna bağlı olarak üst üste kaç sıra takip edeceğine göre belirlenir. Talep edilen kat yüksekliklerine ve depolanacak ürün ağırlığına göre ihtiyacı karşılayabilecek istif araçları temin edilmelidir.

Koridor Genişliği: Üç ayaklı sistemlerde ihtiyaca göre üniteler belirlenir, ancak arasındaki mesafeleri (Ara Koridor) belirlenirken kullanılacak istif aracına göre hareket edilmesi gerekmektedir. Bu araçların marka ve modellerine göre dönüş alanları farklılıklar gösterebilmektedir.